ให้บูชาพระใหม่ วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังออกใหม่ ของดีมีให้บูชาที่นี่

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

บูชาพระกริ่งโพธิสัตว์ พิธีปลุกเสกวันที่ ๑๐ เดือน ๑๐ ปี ๒๕๕๖๐


พระโพธิ์สัตว์ คือผู้ที่ปรารถนาพระพุทธภูมิ หรือผู้ที่ต้องการจะไปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล เมื่อตั้งใจจะเป็นพุทธเจ้าแล้วก็ต้องบำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศให้เต็มตามแบบแผน
บารมี ๑๐ ทัศ
1.ทานบารมี
2.ศีลบารมี
3.เนกขัมมบารมี
4.ปัญญาบารมี
5.วิริยบารมี วิิริยะ
6.ขันติบารมี ขันติ
7.สัจจะบารมี
8.อธิษฐานบารมี
9.เมตตาบารมี
10.อุเบกขาบารมี

เมื่อบารมียังไม่เต็มแล้วก็ต้องลงมาเกิดบำเพ็ญบารมีต่างๆให้บริบูรณ์ อันเป็นวิสัยบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายที่กระทำ การเป็นพระโพธิสัตว์นั้นคือทำเพื่อคนหมู่มากเพื่อให้มีความสุข ปลดเปลื้องความทุกข์ให้กับผู้อื่นเป็นสำคัญ นอกจากนั้นแล้วยังต้องบำเพ็ญบารมีในด้านการบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ อันเป็นหน้าที่ของหน่อพุทธางกูรที่พึงพระทำ การเป็นพระโพธิสัตว์นั้นต้องมีจิตใจมั่นคงในเป้าหมาย การเสียสละเพื่อผู้อื่น และการดำรงคงไว้ซึ่งคุณธรรมความดีตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บำเพ็ญบารมีสืบทอดกันมา

ระยะการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เพื่อให้ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมีระยะเวลาดังนี้
1.พระพุทธเจ้าแบบปัญญาธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมียาวนานถึง ๔ อสงขัย กับ แสนมหากัป
2.พระพุทธเจ้าแบบศรัทธาธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมียาวนานถึง ๘ อสงขัย กับ แสนมหากัป
3.พระพุทธเจ้าแบบวิริยะธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมียาวนานถึง ๑๖ อสงขัย กับ แสนมหากัป

อันเนื่องด้วยการเป็นพระโพธิสัตว์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มาก พระโพธิสัตว์ที่มีบารมีมากพอแล้ว มักจะลงมาเกิดเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ อาทิเช่นเป็นพระมหากษัตริย์ พระเกจิอาจารย์ หรือแม้แต่ผู้นำของบ้านเมืองบางท่านก็อาจจะมีบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ด้วย ตัวอย่างของบุคคลที่มีบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระมหากษัตริย์ หรือ พระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่รู้จักและมีข้อมูลชัดเจนว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ อาทิเช่น หลวงปู่ทวด วัดช้างให้, หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค, หลวงพ่อลิงดำ วัดท่าซุง, หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่, หลวงปู่ชื่น วัดตาอี, ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้น

พระกริ่งโพธิสัตว์

พระกริ่งโพธิสัตว์ วัตถุประสงค์การจัดสร้างเพื่อเสริมบารมีและคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายที่ท่านมีความเสียสละแรงกายแรงใจสงเคราะห์ ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความสุข ปลดเปลื้องความทุกข์ให้กับลูกหลาน และประชาชน

พระกริ่งรุ่นนี้ พิธีพุทธาภิเษก วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ๒๕๖๐ เป็นวันขึ้น ๑๐ค่ำ เดือน ๑๐ เป็นมหาฤกษ์สำคัญเกี่ยวกับบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายที่ท่านต้องบำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศให้เต็มบริบูรณ์
โดยพิธีเริ่มจากโหรอ่านโองการชุมนุมเทวดาทุกชั้นฟ้ามาร่วมประสิทธิ์อำนวยอวยพร จากนั้นได้อันเชิญบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าอันมีบารมีของพระศรีอาริยเมไตรบรมโพธิสัตว์เจ้าผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป และบารมีโพธิสัตว์ของครูบาอาจารย์หลายท่านมาร่วมประสิทธิ์ประสาทความศักดิ์สิทธิ์ อาทิเช่นบารมีโพธิสัตว์หลวงพ่อปาน วัดบานมโค บารมีพระโพธิสัตว์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ บารมีโพธิสัตว์หลวงปู่ชื่น ติคญาโณ บารมีโพธิ และอันพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายมาอำนวยอวยพร

พระกริ่งโพธิสัตว์นี้ เหมาะสำหรับผู้ที่เคารพศรัทธาพระโพธิสัตว์และครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ บูชาไว้เป็นที่ระลึก และเพื่อพึ่งบารมีของท่าน อิทธิคุณอำนาจดีทางด้าน เสริมบารมี เมตตามหานิยม โภคทรัพย์โชคลาภ เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและอธิษฐานให้ท่านช่วยได้

รายการบูชา

พระกริ่งโพธิสัตว์เนื้อนวะโลหะ ราคาบูชา 1200.-พระกริ่งโพธิสัตว์เนื้ออัลปาก้า ราคาบูชา 700.-


พระกริ่งโพธิสัตว์เนื้อทองแดงรมดำ ราคาบูชา 700.-


พระกริ่งโพธิสัตว์เนื้อทองทิพย์ ราคาบูชา 500.-


สนใจบูชาติดต่อ 
-คุณปิง โทร. 094-345-1313  Email : siamdeva_amulet@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2-Siamdeva-1857643064470723/


-อาจารย์นุ สยามมงคล โทร.083-7579319 email : ajarnnusiammongkol@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/ajarnnuไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น